"Кей Би Ай Консулт" ООД | България, София 1309, Гевгелийски, бл 8, вх  Ж, ет 8, ап 120 |
Тел: +359 (0)2 8220004 | Мобилен: +359 (0)87 8880900; +359 (0)87 8880900
©
"Кей Би Ай Консулт" ООД - Всички права  запазени

Web Site Hit Counter
Website Hit Counter
gsm.bg | mobilebulgaria.bg | jobs.bg | news.bg | odit.bg | ad-bg.net | capital.bg | legal advice | netinfo.bg | znam.bg
KBI Consult е Водещ Доставчик на Решения за пълно Управление на телекомуникационните разходи за Мобилни и Фиксирани услуги.
KBI Consult осигурява изчерпателно управление на телекомуникационните ресурси, включително съвременно управление на договорите, доставките и работата с фактури, съобразено с политиката на нашите клиенти.


KBI
Consult помага на компаниите да оптимизират възвръщаемостта от разходите направени за телекуминикационни услуги.


Надживейте резултатите от спестяванията генерирани от Управлението на телекомуникационните разходи и опознайте работните ползи, които управлението на телекомуникационния цикъл ще Ви донесе, преобразявайки всички аспекти на фиксираните и мобилните Ви услуги.


Използвайте мобилните услуги според бизнес нуждите си, чрез експертно управление на разходи, тарифи, допълнителни придобивки и средства за мобилни комуникации.
Знаете ли че:

***
Компанията Google,
която е основана през Септември 1998,
от  Larry Page & Sergey Brin, е получила името си от думата Googol,
която означва числото 1, последвано от
сто нули след него
.
***
Home | About us | Products | Jobs | Contact us
English